Nieuw dakopbouw voor koopappartement met vier verdiepingen

Funny Blankers Koenlaan

 

Situatie                Fanny Blankers 

Location              Koenlaan, Amsterdam

Klant

Client                   Private person

Jaar

Year                     2016/2017

Status

Status                  Extension corner house 

Program

Program              Housing

Team

Partners              Brinkmeier Elands 

 

De Fanny Blankers Koenlaan ligt in Amsterdam Nieuw West direct achter de ring A10 en maakt deel uit van het nieuwe woongebied Laan van Spartaan. Het hoge flatgebouw langs de A10 van Claus en Kaan architecten hout het verkeerslawaai buiten. Rond om sportvelden zijn in totaal ruim elfhonderd woningen in verschillende prijsklassen gerealiseerd.

 

De architecten Diederendirrix hebben aan de Fanny Blankers Koenlaan 84 appartementen en 53 eengezinswoningen rond om een binnenhof langs de Erasmusgracht ontworpen. Voor het buitenmateriaal hebben zij een bijna witte baksteen gekozen met 10% glazuur.

 

De hoekappartementen hebben geen toegang tot de binnenhof maar een groot dakterras met een kleine ruimte als dak toegangsruimte. Omdat de begane grond ruimte als speelstraat aantrekkelijk is voor de kinderen en hierdoor ook als buitenruimte voor de ouders gebruikt wordt is de dakterras overbodig maar een grotere slaapkamer wenselijk.

 

Met afstemming van Diederendirrix is de daktoegangsruimte uitgebreid door de zuidgevel door te trekken. Omdat de hoek kleiner is als 90 graden blijkt in het 3D ontwerp vanuit de straat de nieuw dakuitbreiding gemaakt uit dezelfde steen en dezelfde kozijn details deel te zijn van het oorspronkelijke ontwerp.

 

The Fanny Blankers Koenlaan is in Amsterdam Nieuw West direct behind the ring A10 and is part of the new housing area Laan van Spartaan. There is one high appartment strip parallel tot he A10 designd from the architects Claus and Kaan. Around football fields there are around eleven hondred houses in different sizes and prices.   

 

The architects Diederendirrix built at the Fanny Blankers Koenlaan 84 apartments and 53 one family houses around an inside place next to the Erasmusgracht. For the façade material they chose a white brick with 10% emailed.

 

The corner apartment didn’t have access to the inside part but they have a big roof terrace with a small room as the roof entrance. On the south side the ground floor is used as a play street attractive for kids and outside space for the grownups. The roof terrace is less attractive but a bigger sleeping room is wish able.

 

With corresponding with Diederendirrix we extend the roof along the line of the south facade. Because the corner is less than 90 degree the extension with the same material and details as the original seems to be part of the original design from the street perspective.

 

Concept aanvraagstekening

Perspectieven met uitbreiding op de 4e verdieping