Renovatie, uitbreiding en nieuw dakterras van een appartement

Het bestaande appartement op de 2e en 3e verdieping in de Valeriusstraat wordt uitgebreid, gerenoveerd en een nieuw dakterras wordt toegevoegd. Verschillende mogelijkheden inclusief de kostenconsequenties en alle wensen van de opdrachtgever worden besproken, getekend tot de beste keuze.

 

Voor de omgevingsvergunningaanvraag werden tekeningen en berekeningen gemaakt zodat de gemeente de plannen kan beoordelen. Daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen, oppervlakte-berekeningen en conceptuele details op schaal 1:5 worden samen met een adviserend constructeur uitgewerkt.

Particulier opdrachtgever

Renovatie en uitbreiding van een bovenappartement met nieuw dakterras.

Omgevingsvergunning en technische uitwerking.

2015/2016

Nieuw dakterras met toegang
Nieuw dakterras met toegang

Foto's: Marloes van Doorn

Tekeningen en 3D perspectieven: UMAA